Welkom op onze website!

ZOMER VAKANTIE

De eerste drie weken van augustus zijn wij gesloten.

LEVERTIJDEN ROLLUIKEN EN SCREENS.

Voor rolluiken en screens zijn er fors langere levertijden.
Wereldwijd zijn er problemen met grondstoffen. Wij worden hier ook mee geconfronteerd,

Zodra wij uw order "in huis" hebben ontvangt u hiervan bericht.
Ons bellen resulteert helaas niet in snellere levertijden of meer duidelijkheid.
U mag er op vertrouwen dat alles in het werk wordt gesteld zo snel mogelijk te leveren.

Team Rolluikdirect en Screendirect

 klik hieronder op "sluiten" om onze website te bezoeken

 

 

 

Uw winkelwagen is leeg.

5 jaar garantie

Hier treft u onze uitgebreide versie van de  ALGEMENE VOORWAARDEN >>>
De belangrijkste voorwaarden hebben we voor u op een rijtje gezet:

Garantie termijn

Onze garantie op rolluiken, rolpoorten, screens en garageroldeuren is 5 jaar. Deze garantie is een omruil garantie van het defecte onderdeel , op "carry-in" basis. Bij gebleken defect krijgt u een directe omruil voor een nieuw onderdeel. Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn of door verkeerd gebruik defect zijn geraakt vallen buiten de garantie.
Op onderdelen geldt een garantietermijn van 2 jaar, behoudens de artikelen waar specifiek wordt vermeld dat deze afwijkt. Voor buismotoren en electronica hanteren wij een garantietermijn van 5 jaar.
Na ontvangst van rolluiken en of onderdelen dient de kwaliteit en kwantiteit gecontroleerd te worden. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, dan meldt u dit binnen een week na ontvangst van uw bestelling, zodat we dit adequaat kunnen oplossen.
 

Hoe is de garantie geregeld

U bent zelf de monteur. Uiteraard helpen we u graag met het oplossen van storingen. Er wordt telefonisch of per E-mail met u geprobeerd de oorzaak van het defect te achterhalen en een oplossing te bieden. Als er onderdelen moeten worden vervangen onder garantie, dan kunt u deze bij ons komen omruilen voor nieuwe onderdelen. De onderdelen moet u zelf vervangen als deze zijn ingebouwd in een rolluik. De onderdelen kunnen meestal ook per post worden verstuurd.

Wat valt buiten de garantie

Op de volgende onderdelen is geen garantie van toepassing omdat deze aan slijtage onderhevig zijn: Band, koord. Inlooptrechters en ophangveren. Tevens vallen alle delen die door ondeskundig gebruik of molest defect zijn geraakt buiten de garantie. Voorbeelden daarvan zijn Obstructie, klemmen, bevriezen en op een hindernis lopen.

Recht van retour

Op onderdelen geldt het recht van retour. Op maatwerk geldt het recht van retour niet. U heeft het recht de geleverde onderdelen binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, voorzien van (een kopie van) de betreffende factuur en het door u ingevulde RETOURFORMULIER>> .
Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, wordt het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen terugbetaald.
Wanneer de geleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van 14 werkdagen zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
Van het retourrecht zijn uitgesloten:   a. maatwerk, zoals geleiders, assen, koord, band ;  b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn en tot stand zijn gekomen overeenkomstig specificaties van koper. ;  c. Artikelen specifiek voor klant ingekocht en niet zijnde regulier assortiment.

Beschadigingen bij levering van rolluiken en screens

Wij spannen ons in om de zending goed te verpakken. De transporteur gaat met zorg om met uw bestelling. Een enkele keer kan er toch iets mis gaan tijdens transport.

Claims kunnen slechts behandeld worden als de schade wordt genoteerd door de chauffeur voor deze vertrekt. Controleer daarom altijd de zending op beschadigingen als u de zending in ontvangst neemt. Voor een goede controle haalt u de bestelling uit de verpakking.

Nadat de chauffeur is vertrokken meldt u de schade – met foto’s – bij ons, zodat we het voor u kunnen oplossen.

Voorwaarden en wetgeving

De wet "kopen op afstand" beschermt consumenten tegen de risico´s bij het sluiten van een koopovereenkomst op afstand zoals via het internet.  Omdat maatwerk producten speciaal voor u gemaakt worden, geldt het herroepingsrecht uit de wet kopen op afstand niet voor deze producten. Voorbeelden van maatwerk zijn: rolluiken, screens, rolpoorten, roldeuren, op maat gezaagde materialen, geknipt koord of band.

Privacy verklaring Rolluikdirect VOF

  • Uw privacy

Rolluikdirect VOF acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Rolluikdirect VOF persoonsgegevens verwerkt m.b.t  relaties w.o. klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Rolluikdirect VOF zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

  • Dit betekent dat wij:

duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Rolluikdirect VOF, Sluisstraat 102, 5666AN te Geldrop, telefoon 040-2065503, mail info@rolluikdirect.nl

  • Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Rolluikdirect VOF uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt Rolluikdirect VOF hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adres, postcode, woonplaats, mobiele telefoonnummer en emailadres:

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst bijvoorbeeld om relaties en haar medewerkers op de hoogte te houden, van gewijzigde ophaalmomenten i.v.m. feestdagen en/ of andere meldingen die in het kader van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnenplaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten.

Als u regelmatig bij ons bestelt en/of levert, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is.

Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons versterkt heeft. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

  • Digitale correspondentie

Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van relaties. Op ieder e-mailbericht kan door middel van een antwoordbericht afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  • Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.

  • Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Rolluikdirect VOF gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Rolluikdirect VOF behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien Rolluikdirect VOF een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Rolluikdirect VOF uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of een persoonlijk emailbericht versturen.

  • Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Rolluikdirect VOF, Sluisstraat 102, 5666AN te Geldrop, telefoon 040-2065503, mail info@rolluikdirect.nl